Arena Riga
(Arēna Rīga)

Mežaparks Open-air Stage
(Mežaparka Lielā estrāde)

Great Hall of University of Latvia
(Latvijas Universitātes Lielā Aula)

Great Hall of Riga Stradiņš University
(Rīgas Stradiņa universitātes Lielā aula)

Great Guild
(Lielā ģilde)

Riga Congress Centre
(Rīgas Kongresu nams)

Riga St. John's church
(Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskā baznīca)

Riga St. Peter's church
(Rīgas Svētā Pētera baznīca)


Culture palace Ziemeļblāzma
(Kultūras Pils Ziemeļblāzma)

Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music
(Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)